Seznam článků

T-Motion

T-Motion

Efektivní bezpaletová manipulace

Nejvhodnějším příkladem je vychystávání - ale existuje i mnoho dalších zásobovacích procesů v průmyslových i jiných odvětvích s podobnými požadavky. Jedním z nich jsou výrobní provozy, kde štíhlá řešení s just-in-time režimem zásobování vyžadují dodávku přesně určených komponentů na přesně určené stanoviště v přesně určený čas.

Přečíst článek

TRAIGO 48

TRAIGO 48

NAVRŽENO PODLE POTŘEB VAŠICH PROVOZŮ

Elektrické čelní vysokozdvižné vozíky Toyota Traigo 48 – to je především vysoká stabilita, pevná konstrukce a snadná ovladatelnost. Řada představující 11 modelů je vynikajícím řešením pro náročné provozy v krytých halách, ale také pro práci venku, a to i na nerovném povrchu. Vozíky pracují s nosností až 2 tuny a s výškou zdvihu až 7,5 metrů. Jsou dostupné také s li-ionovými bateriemi pro vyšší efektivitu práce ve vícesměnných provozech.

Přečíst článek

BT OPTIO

MAXIMÁLNÍ VÝKON – VYSOKÁ PRODUKTIVITA

Vychystávací vozíky BT Optio řady L od Toyoty jsou oblíbené zejména pro bezpečný, rychlý a efektivní horizontální transport.  Proto by neměly chybět v žádném rozsáhlejším skladu s vyšší frekvencí vychystávání.  Tyto stroje se velmi dobře ovládají a disponují řadou prvkù zajišující hladký, ergonomický a bezpečný provoz.

Přečíst článek

REVOLUČNÍ OPTIMALIZACE S LI-IONOVOU ENERGIÍ

Li-ionové baterie si budují v logistice pevné místo. Delší životnost, zajištìní trvalé plné funkce poháněného motoru a nulová údržba garantují vysokou produktivitu práce každému provozu. Vozíky vybavené touto novou technologií dokáží pracovat bez dlouhých odstávek nutných pro dobíjení baterie, není třeba zajišovat náhradní baterie nebo zřizovat nabíjecí místnost. Toyota dokáže li-ionovými bateriemi vybavit již prakticky všechny hlavní řady elektrických skladových i čelních vozíkù.

Přečíst článek

Toyota Tonero

Vysokozdvižné vozíky

Bezpečnost jde ruku v ruce s produktivitou

Čelní vysokozdvižný vozík musí poskytovat bezpečnost, a to nejenom řidiči vozíku, ale také zboží i zařízení skladů. Proto jsou vysokozdvižné vozíky Toyota Tonero vybaveny nejvyspělejšími bezpečnostními funkcemi a technologiemi, které umožňují jejich obsluhu bez kolize a bezpečné přemísťování zboží dle potřeby.

Přečíst článek

S důrazem na tichý provoz

Významnou součástí skladové manipulační techniky jsou ruční paletové vozíky. Verze s tichým provozem se používá při práci mimo běžnou pracovní dobu, a to hlavně v obchodech, provozech nebo skladech, které jsou umístěné nedaleko obytných čtvrtí.

Celý článek

Retrak BT Reflex

Vysoký výkon, variabilní možnosti nasazení

Pilíř skladových a distribučních systémů tvoří vysokozdvižné vozíky retrak. Technologický vývoj v tomto segmentu určuje Toyota Material Handling, a to především se svou řadou BT Reflex.

Celý článek

Koncept T-motion – v hlavní roli tahače

Při přepravě kusových položek, tedy nikoli obvyklých palet či dalších ucelených nákladů lze používat i vozíky bez vidlic. Řešení od Toyoty se jmenuje T-motion a tento koncept nabízí řadu možností, jak tyto vozíky implementovat do stále širší škály aplikací.

Celý článek

Se SpotMe® snížíte riziko kolizí i provozní náklady

Pokud hledáte technologii, která výraznì zvýší bezpeènost pøi každodenním provozu vaší manipulaèní techniky ve skladovacích nebo výrobních provozech, kde je velký pohyb motorových vozíkù i zamìstnancù, øešením jeSpotMe® od spoleènosti  Toyota Material Handling Europe (TMHE).

Celý článek

Automatické tahače od Toyoty jdou v Bosch Diesel do zkušebního provozu

Společnost  Diesel s.r.o. v Jihlavě postupně nahrazuje tři manuálně řízené stroje automatickými tahači Autopilot TAE500. Projekt s laserem naváděnými tažnými vozíky Toyota, který je prvním svého druhu v Evropě, realizuje Toyota Material Handling CZ. Právě startuje jeho klíčová fáze, tj. instalace vozíků podle projektu, zkušební provoz a v průběhu září postupný náběh do ostrého provozu.

Celý článek

Vhodné skladování vyžaduje důkladnou přípravu

Příprava nového skladu v sobě zahrnuje celou řadu různých řešení a technologií, které se vzájemně prolínají a dohromady nabízejí mnoho dalších alternativ. To je důvod k hledání optimálního řešení, které zamezí velkým provozním ztrátám při chaotickém uspořádání.

Celý článek

Bezuličkové skladování

Hledáte nejefektivnější využití disponibilní skladové plochy i skladové výšky? Ve výrobních firmách, u distribučních společností i u logistických operátorů nabízí nejlepší řešení systém bezuličkového skladování. Kolem 85 % objemu skladu je možné zaskladnit paletami umístěnými těsně u sebe. Například systém BT Radioshuttle  poskytuje ale i další prostor pro razantní snížení provozních nákladů.

Celý článek

Jak na manipulaci na rampách

Bolavé místo mnoha skladů je nedostatečná nosnost rampy, případně tento důležitý prvek zcela chybí.  Přístupové možnosti jsou tak jedním ze zásadních parametrů, na které je třeba se zaměřit při vhodné volbě manipulace zajišťující skladovou přepravu zboží.

Celý článek

Vymazat